سامانه نظام پیشنهادها
 
     
 

 
 
 
 
دارنده بیشترین پیشنهاد
نام و نام خانوادگی :
تعداد پیشنهاد :
فراخوان

اخبار نظام پیشنهاد ها

 
 

  • هیچ کس از همه ما باهوش تر نیست

  • اندیشیدن مهم ترین شرح وظایف درکارهاست

  • تفکر و ارائه پیشنهاد توسط کارکنان+تشکر و قدردانی توسط مدیران=نظام پیشنهادها
    
آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آخرین پیشنهاد

عنوان :
پیشنهاد دهنده :
 
آمار بازدید

تعداد کل بازدیدکننده ها :

تعداد بازدیدکننده های امروز :

تعداد اعضای آنلاین :

تعداد کاربران مهمان :
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. © 1395